Windows 10 AIO x64 pt-BR Office 2019 Janeiro 2021 scaricare torrent

Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021 scaricare torrent

Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021

Share Ratio Seeds 12 Peers 47

Clean torrent Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021

ARGOMENTO E ALCUNI CAMBIAMENTI

Tamanho: GB

Architettura: x64

Idioma: PT-PT

BIOS: UEFI / Legacy

Forma: ISO/ESD

MD-5: 21326A71CB87AB14BC1872E490ECAF55

Sha: 90E953A3BFE3A5E28D413FF74CF272F2DB1A7185

Testi:

Win10 Casa + Ufficio 2019

Win10 Pro + Office 2019

Win10 Home Single Language + Office 2019

Win10 Education + Office 2019

Win10 Pro Education + Office 2019

Win10 Pro Workstation + Ufficio 2019

Win10 Enterprise + Office 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777