Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 16 máy nhánh

8,850,000

Tên sản phẩm: Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000-4-16 – SL1000 Main KSU
Mã sản phẩm: IP4WW-1632M-A KSU.

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 16 máy nhánh

8,850,000

02473003777