Tổng đài NEC SV9100 8 trung kế và 56 máy nhánh

82,500,000

  • Tên sản phẩm: Tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 8 trung kế và 56 máy nhánhTổng đài NEC SV9100 8 trung kế và 56 máy nhánh
  • Mã sản phẩm: UNIVERGE SV9100​
  • Dung lượng tổng đài  :
  • + 8 Trung kế analog
    + 56 Extension analog (8 máy Digital, 48 máy analog)
Tổng đài NEC SV9100 8 trung kế và 56 máy nhánh

82,500,000

02473003777