Windows 10 20H2 pt-BR Todas as Vers

Windows 10 20H2 pt-BR Todas as Versões x64 Dez 2020 torrent

Windows 10 20H2 pt-BR Todas as Versões x64 Dez 2020

Share Ratio Seeds 47 Peers 43

Clean torrent Windows 10 20H2 pt-BR Todas as Versões x64 Dez 2020

WINDOWS 10 20H2 ISO AIO COMPLETE

I AM AN ACTIVATOR

do Windows: 20H2

Architecture: x64

Tamanho: GB

Idiomatic expression: portugus-BR

BIOS: UEFI / legacy

format: ISO / ESD

MD5: 621EA687B45D40DF3BD26423A6E8A054

Crditos: Gleison Lima

======= NTEGRADO ======

MS Dart –

NETO F.

Updates

===== EDIES =====

Win10 Home

Win10 Pro

Win10 Home One language

Education Win10

Education Win10 Pro

Win10 Pro Workstation

Win10 Enterprise

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777