AIO WINDOWS 10 PRO(32 64_BIT 1607 BU 14393 ALL LANGU.38X2 ACT Torrent Download

AIO WINDOWS 10 PRO(32+64_BIT 1607 BU 14393 ALL LANGU.38X2 ACT Torrent Download

AIO WINDOWS 10 PRO(32+64_BIT 1607 BU 14393 ALL LANGU.38X2 ACT

Share Ratio Seeds 11 Peers 22

Clean torrent AIO WINDOWS 10 PRO(32+64_BIT 1607 BU 14393 ALL LANGU.38X2 ACT

AIO WINDOWS 10 PRO (32 + 64_BIT 1607 BU 14393 ALL ACTIONS

ORIGINAL ISO

NO FILE OR FOLDER DELETION

UNDERSTANDING. ALL LANGUAGES X42 + x64

iso information

CRC32: 752F38E3

MD5: BD96492FC128C94761777C35DA8AE47E

SHA-1: 2C3AB9F9A27E0691229EBA1853F86CD8EDD21054

UNDERSTANDING

1- WIN 10 PRO 1607 (X32) ALL DAY.

ALL

WIN10PR0INCL. ALL LANGUAGES 38X1 ACT-1607 X32 BIT

Available languages

ar-SA -bg-BG -cs-CZ -da-DK -de-DE -el-GR -en-GB -en-US -es-ES -es-MX

-et-EE -fi-FI -fr-CA -fr-FR -he-IL -hr-HR -hu-HU -it-IT -ja-JP -ko-KR -lt-LT

-lv-LV -nb-NO -nl-NL -pl-PL -pt-BR -pt-PT -ro-RO -ru-RU -sk-SK -sl-SI -sr-

Latn -RS -sv -SE -th -TH -tr -TR -uk -UA -zh -CN -zh -TW –

2 – WIN 10 PRO 1607 (X64) ANYWHERE.

WIN10PR0INCL. ALL LANGUAGES 38X1 ACT-1607 X64 BIT

Available languages

ar-SA -bg-BG -cs-CZ -da-DK -de-DE -el-GR -en-GB -en-US -es-ES -es-MX

-et-EE -fi-FI -fr-CA -fr-FR -he-IL -hr-HR -hu-HU -it-IT -ja-JP -ko-KR -lt-LT

-lv-LV -nb-NO -nl-NL -pl-PL -pt-BR -pt-PT -ro-RO -ru-RU -sk-SK -sl-SI -sr-

Latn -RS -sv -SE -th -TH -tr -TR -uk -UA -zh -CN -zh -TW –

instrac.

DOWNLOAD

Burn ISO

SELECT A LANGUAGE.

CHOOSE X32 BIT OR X64 BIT

AND ON.
Windows 10 Pro 32 e 64 Bits torrent downloaden .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777