Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730X

1,250,000 1,150,000

  • Có 12 nút đèn LED 2 màu báo trung kế, máy nhánh.
  • Chuyển cuộc gọi đến máy nhánh đơn giản, nhánh chóng (chỉ cần nhấn nút đèn).
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730X

1,250,000 1,150,000

02473003777