Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500

235,000 220,000

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500
Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500

235,000 220,000

02473003777