Tổng đài Panasonic KX-NS300

8,500,000 7,500,000

 Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS300 Smart Hybrid PBX tích hợp sẵn:

Ø 06 trung kế-16 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital).

Ø 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn).

Ø Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến.

Tổng đài Panasonic KX-NS300

8,500,000 7,500,000

02473003777