Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

7,050,000

Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300.

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

7,050,000

02473003777