Windows 10 20H2 AIO v19042.608 x64/x86 pt-BR 2020 torrent

Windows 10 20H2 AIO v19042.608 x64/x86 pt-BR 2020 torrent

Windows 10 20H2 AIO v19042.608 x64/x86 pt-BR 2020

Share Ratio Seeds 33 Peers 43

Clean torrent Windows 10 20H2 AIO v19042.608 x64/x86 pt-BR 2020

WINDOWS 10 20H2 ISO AIO FULL

SEM ACTIVATOR

Build Windows: 2009 20H2

===== EDIE =====

Win10 Home

Win10 Pro

Win10 Home Single Language

Win10 Education

Win10 Pro Education

Win10 Pro workstation

Win10 Enterprise

========= x64 ==========

Tamagno: GB

Architecture: x64

Language: portugus-BR

BIOS: UEFI / Legacy

formed: ISO / ESD

======== x86 ===========

Tamagno: GB

Architecture: 86

Language: portugus-BR

BIOS: UEFI / Legacy

formed: ISO / ESD

Thanks: Gleison Five

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777